ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

ZAUROCZENI RZEŹBĄ

 

Warsztaty rzeźbiarskie w muzeum

Muzeum Ziemi Wieluńskiej pozyskało 18 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Zauroczeni rzeźbą – żywa kultura ludowa mieszkańców ziemi wieluńskiej na 735-lecie Wielunia”. Pierwszym z jego etapów są warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży.

W świecie ulegającym dynamicznym zmianom istotne jest, by nie zatracić własnego dziedzictwa kulturowego. Dlatego muzeum realizuje projekt, którego celem jest zachowanie i upowszechnianie kultury o regionie, w szczególności wspieranie jednej z dziedzin twórczości ludowej – rzeźby oraz przypomnienie za jej pośrednictwem historii Wielunia.

W ramach projektu odbędzie się szereg działań, które mają pobudzić młode pokolenie do zainteresowania losami swojej Małej Ojczyzny i naśladowania tradycji ludowych.

Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży to nauka rzeźby w drewnie i glinie. Każdy z uczestników wykonuje własnoręcznie herb Wielunia, jest też okazja do spotkania z rzeźbiarzami i poznania tajników ich pracy.

Odbędzie się także konkurs mający na celu pobudzenie rzeźbiarzy do większej aktywności oraz odkrycie nowych talentów. Zwieńczeniem projektu będzie wystawa (otwarcie na początku grudnia) prezentująca dorobek twórców, w szczególności prace w drewnie przedstawiające 735-letnią historię Wielunia.

Projekt „Zauroczeni rzeźbą – żywa kultura ludowa mieszkańców ziemi wieluńskiej na 735-lecie Wielunia” jest finansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna.

Skip to content