ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

ZAUROCZENI RZEŹBĄ – ŻYWA KULTURA LUDOWA MIESZKAŃCÓW ZIEMI WIELUŃSKIEJ NA 735-LECIE WIELUNIA

W dniu 2 grudnia 2018 roku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej miało miejsce podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy „Zauroczeni rzeźbą – żywa kultura ludowa mieszkańców ziemi wieluńskiej na 735-lecie Wielunia”. W programie znalazły się także występy Zespołu Folklorystycznego z Popowic i Zespołu Obrzędowo-Śpiewaczego z Mierzyc.

W ramach projektu odbyło się szereg działań, które mają pobudzić młode pokolenie do zainteresowania losami swojej Małej Ojczyzny i naśladowania tradycji ludowych. Dlatego zorganizowane zostały warsztaty rzeźbiarskie (wzięło w nich udział 600 osób) a także konkurs mający na celu pobudzenie rzeźbiarzy do większej aktywności oraz odkrycie nowych talentów.

Zwieńczeniem projektu jest wystawa prezentująca dorobek twórców, w szczególności prace w drewnie przedstawiające 735-letnią historię Wielunia.

Wyniki konkursu:

I nagroda
1. Hernant Henryk
2. Kołaczek Grzegorz
3. Spodzieja Zdzisław

II nagroda
1. Kołaczek Andrzej
2. Pacak Janusz
3. Zabłocki Łukasz

III nagroda
1. Chałubiec Henryk
2. Mikołajczyk Maria
3. Staszko Henryk

Wyróżnienia
1. Posmyk Jan
2. Zabłocki Waclaw

Nagrody specjalne „zestawy dłut”:
– Nagroda Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy: Zabłocka Anna

– Nagroda Starosty Wieluńskiego Marka Kielera: Fiedor Józef

Muzeum Ziemi Wieluńskiej pozyskało 18 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Zauroczeni rzeźbą – żywa kultura ludowa mieszkańców ziemi wieluńskiej na 735-lecie Wielunia”.

Skip to content