ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

Z BIEGIEM WARTY – KAMION 2018

W dniu 7 kwietnia 2019 r. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej miał miejsce wernisaż wystawy „Z biegiem Warty – Kamion 2018”. Jest ona pokłosiem pleneru malarskiego, który odbył się we wrześniu 2018 roku w Kamionie.

Komisarzem pleneru jest wieluńska artystka Alina Sibera. Na wystawie można ponadto podziwiać prace: Iwo Birkenmajera, Stanisława Chomiczewskiego, Anny Czyżykiewicz Zouki, Mariana Danielewicza, Jana Norberta Dubrowina, Artura Kardamasza, Pawła Kotowicza, Przemysława Lasaka, Sabiny Lonty, Waldemara Marszałka, Joanny Sierko-Filipowskiej, Miry Skoczek Wojnickiej, Piotra Staszczyka, Małgorzaty Stępniak, Leszka Żegalskiego.

Organizację pleneru finansuje Starostwo Powiatowe w Wieluniu. Wernisaż był okazją do specjalnych podziękowań dla byłego starosty wieluńskiego Andrzeja Stępnia, który wręczony mu obraz przekazał do zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Wystawę można oglądać do 12 maja 2019 r.

Skip to content