ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

WYSTAWY 2005-2007

2005 – 2007 r.
 Karnawałowe bale, reduty i potańcówki w dwudziestoleciu międzywojennym
 Malarstwo Aliny Sibery
 Wieluń miastem pokoju i pojednania
 Z basztą w herbie – 725 lat miasta Wielunia  [więcej]
 Wieluń – miasto urokliwe
 Z biegiem Warty. Kamion 2007  [więcej]
 Lalki teatralne i filmowe
 W ofierze Ojczyźnie
 Dzieje i blask bursztynu
 Na bursztynowych szlakach
 Wystawa w Sejmie RP  [więcej]
 Indonezja  [więcej]
 Z biegiem Warty – Kamion 2006  [więcej]
 Ceramika – Toporów 2006  [więcej]
 Ogień – żywioł udomowiony
 Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
 Na tropie nieznanych zwierząt  [więcej]
 Z biegiem Warty – Kamion 2005
 Sto najciekawszych odkryć archeologicznych w Chinach w XX wieku  [więcej]
 Etiopia – góry Siemen  [więcej]
 Fauna środkowego dorzecza Pilicy
Skip to content