ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

WYSTAWA O WIELUNIU W MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

W dniu 2 kwietnia 2019 roku w Muzeum II wojny Światowej w Gdańsku otwarto wystawę „Wieluń 1 września 1939. Przerwana historia” przygotowaną przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Prawie 40 fotografii ukazuje obraz zniszczonego miasta po bombardowaniu 1 września 1939 roku. Wystawę można oglądać do 31 maja.

Na otwarcie wystawy do Gdańska udała się delegacja Urzędu Miejskiego na czele z wiceburmistrz Joanną Skotnicką-Fiuk, Przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Akuliczem i sekretarz Magdaleną Majkowską.

– Westerplatte i Wieluń to zupełnie inne symbole. Westerplatte to symbol postawy polskich żołnierzy i archetypów polskich postaw w czasie II wojny światowej a Wieluń to symbol wojny totalnej, totalnego zniszczenia poprzez bombardowanie śpiącego miasta – mówił podczas otwarcia wystawy Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II wojny Światowej w Gdańsku.

Dyrektor Jan Książek dziękował za ekspozycję w miejscu tak ważnym i symbolicznym, jeśli chodzi o tematykę II wojny światowej. – Muzeum II Wojny Światowej to przystań pamięci dla wszystkich tych, którzy przybywają z całego świata po to, aby zobaczyć ogrom tragedii cywilów oraz męstwo i bohaterstwo żołnierzy. Symbolika Wielunia jest ważna nie tylko dla jego mieszkańców, ale jest ważna, bo pokazuje okrucieństwo wojny. To tu ginęły pierwsze dzieci i pacjenci wieluńskiego szpitala – podkreślał Jan Książek, który wspólnie z prof. Tadeuszem Olejnikiem po oficjalnym otwarciu oprowadzał po wystawie.

Delegacja z Muzeum Ziemi Wieluńskiej podczas pobytu w Gdańsku zapaliła znicz na Cmentarzu Poległych Obrońców Westerplatte.

Skip to content