ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

DO BRONI! MIESZKAŃCY ZIEMI WIELUŃSKIEJ W WALKACH O WYZWOLENIE GRANIC RZECZYPOSPOLITEJ W LATACH 1918-1921

Od 15 sierpnia w Muzeum Ziemi Wieluńskiej można oglądać nową wystawę czasową „Do broni! Mieszkańcy ziemi wieluńskiej w walkach o wschodnie granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921”. Zgromadzono na niej pamiątki, wśród których są odznaczenia i dokumenty żołnierzy walczących o odradzającą się Polskę. Dużą wartość mają też prezentowane zdjęcia ukazujące ogrom zaangażowania mieszkańców dawnego powiatu wieluńskiego w sprawy Ojczyzny. Wystawa jest pokłosiem pracy badawczej dyrektora Jana Książka, który odnalazł wiele informacji na ten temat zarówno w archiwach państwowych i wojskowych, jak i wśród krewnych i bliskich żołnierzy.

Mieszkańcy ziemi wieluńskiej licznie spieszyli na ratunek Ojczyźnie. Ochotnicy z Wieluńskiego, w tym młodzież gimnazjalna i harcerze brali udział zarówno w walkach o Lwów i Galicję Wschodnią, jak i w kluczowej dla trwałości odrodzonego państwa polskiego wojnie polsko-bolszewickiej.

Najliczniejsza grupa Wieluniaków służyła w 27. Pułku Piechoty z Częstochowy. W pułku tym walczyło około 1000 ochotników i poborowych. W sumie w interesującym nas okresie z ówczesnego powiatu wieluńskiego do wojska wstąpiło około 10 tys. osób.

Obiekty na wystawie pochodzą ze zbiorów:
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Muzeum Częstochowskiego
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Muzeum Regionalnego w Kutnie
Muzeum w Praszce
Muzeum Miasta Zgierza
Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej
Przemysława Buckiego z Wielunia
Adama Całusińskiego z Częstochowy
Andrzeja Czyża z Wielunia
Henryka Krzemińskiego z Osjakowa
Jolanty Kupis z Wielunia
Bogusława Nieszkowskiego z Dzietrzkowic
Grzegorza Nowaka z Wielunia
Jerzego Sobocińskiego z Wielunia
Magdaleny i Piotra Wicher
Marii Zadwornej z Częstochowy

Skip to content