ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

WYSTAWA JAN DŁUGOSZ I JEGO CZASY

W związku z 600. rocznicą urodzin księdza Jana Długosza, wybitnego kronikarza dziejów Polski, dyplomaty, wychowawcy synów królewskich, fundatora świątyń oraz dobrodzieja wielu instytucji kościelnych, Muzeum Ziemi Wieluńskiej zaprasza na wystawę Jan Długosz i jego czasy.

Wystawa ta powinna mieć szczególne znaczenie dla mieszkańców Wielunia w związku z utożsamianiem się Długosza przez całe dorosłe życie z naszym regionem. Warto podkreślić, iż Długosz we wszelkich sporządzanych przez siebie dokumentach podpisywał się jako Jan Długosz z Niedzielska. Na ekspozycji poprzez inscenizację dworku Długoszów w Niedzielsku nawiązano do czasów dzieciństwa Kronikarza.

Na wystawie zaprezentowanych jest szereg niezwykle cennych muzealiów ściśle związanych z bohaterem tej ekspozycji oraz z wiekiem XV, kiedy to ks. Długosz żył. Spośród nich do najcenniejszych należą ornat oraz kielich mszalny fundacji Jana Długosza, pochodzące z parafii Św. Marcina w Kłobucku, gdzie Kronikarz przez szereg lat był proboszczem. Zaprezentowano również, wykonane w XVI wieku przez anonimowych autorów, niezwykle cenne rękopisy najsłynniejszego dzieła Jana Długosza – Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego oraz jedne z pierwszych wydań drukowanych tego dzieła. Pasjonatom militariów z epoki rycerstwa polskiego, ciekawym może okazać się fragment wystawy gdzie zaprezentowano wyjątkowy zbiór uzbrojenia z XV w. Przykłady gotyckiej sztuki oraz późnośredniowiecznego rzemiosła artystycznego są zaprezentowane w części poświęconej działalności Długosza jako duchownego.

Wśród zaprezentowanych obiektów, ze względu na związki rodu Długoszów z ziemią wieluńską i samym Wieluniem, ukazano m.in. obiekty pozyskane w efekcie badań archeologicznych m.in. na miejscu wieluńskiej fary, w której to świątyni pochowani zostali rodzice Kronikarza.

Wystawa ta, która ma wyjątkowy na skalę ogólnopolską charakter, będzie otwarta do 31 sierpnia br.

Skip to content