ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

WIELUŃ W CZASACH PIASTÓW

W piątek, 9 czerwca, w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyła się konferencja pt. „Wieluń w czasach Piastów”. Wszystkich zebranych powitał Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa.

O podróżach Św. Wojciecha oraz jego wizycie w Rudzie mówił dr Damian Langner z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Ile jest prawdy w legendzie o powstaniu Wielunia i roli Władysława Odonica jako władcy ziemi rudzkiej – temu swój wykład poświęcił dr Krzysztof Witkowski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą.

O początkach Wielunia jako miasta i jego lokacji na prawie niemieckim mówił dr hab. Tadeusz Grabarczyk z Uniwersytetu Łódzkiego, natomiast prof. Janusz Skodlarski (UŁ) rozważał politykę Kazimierza Wielkiego jako prekursora nowoczesnej ekonomii.

Sesja zakończyła się komunikatem Waldemara Golca, kierownika działu archeologii Muzeum Ziemi Wieluńskiej, który przybliżył zebranym wyniki prac wykopaliskowych przy baszcie Swawoli.

Skip to content