ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

WIELUŃ W CZASACH JAGIELLONÓW

W piątek, 1 grudnia 2017 r., w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyła się konferencja naukowa „Wieluń w czasach Jagiellonów”. Podczas spotkania można było wysłuchać ciekawych prelekcji.

O rządach księcia Władysława Opolczyka w Wieluniu i próbach utworzenia księstwa wieluńskiego opowiadał prof. dr hab. Jerzy Sperka z Uniwersytetu Śląskiego. Dr hab. Lidia Korczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego przybliżyła zebranym okres panowania króla Władysława Jagiełły i powody jego częstych wizyt w Wieluniu. O pobycie królowej Katarzyny Habsburżanki na wieluńskim zamku mówił dr hab. Tadeusz Grabarczyk a z Uniwersytetu Łódzkiego, z kolei prof. dr hab. Tadeusz Nowak (Uniwersytet Łódzki) opowiedział o szlachcie w Wieluniu w czasach jagiellońskich. Waldemar Golec z Muzeum Ziemi Wieluńskiej skupił się na reliktach późnośredniowiecznego siodła znalezionego przy ul. Królewskiej w Wieluniu.

Konferencję poprowadził ks. prof. dr hab. Jan Związek.

Referaty wygłoszone podczas spotkania poszerzone o treści z tegorocznej konferencji „Wieluń w czasach Piastów” ukażą się w formie publikacji w przyszłym roku.

Skip to content