ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

TRADYCYJNE PSZCZELARSTWO

16 maja 2015 r.

Wystawa w Oficynie przy Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie
Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej
16 maja – 28 sierpnia 2015 r.

Tradycje pszczelarstwa sięgają swoimi korzeniami do bartnictwa, które na ziemiach polskich jest poświadczone od X wieku. Bartnictwo było pierwotną gospodarką leśno-hodowlaną. Bartnicy nie budowali uli lecz wykorzystywali naturalnie zasiedlane przez pszczoły wydrążone pnie. Od XVIII i XIX w. rozpoczyna się rozwój pasiek i pszczelarstwa. W połowie XIX w. Jan Dzierżon opublikował zasady konstrukcji ula z ruchomymi ramkami, dając tym samym podstawy pod współczesne pszczelarstwo.
Na wystawie można zapoznać się z budową uli, przyrządami i produktami pszczelarskimi. Pszczelarz pozyskuje nie tylko różne gatunki miodów lecz także pyłek kwiatowy, propolis, wosk, mleczko i jad pszczeli. Produkty pszczelarskie wykorzystywane są szeroko w medycynie i w przemyśle kosmetycznym. Pszczoły hodują nie tylko pszczelarze lecz również sadownicy, gdyż umożliwiają zapylanie kwiatów.
Dzisiejsze pszczelarstwo do także ważna grupa zawodowa i prężne organizacje z Polskim Związkiem Pszczelarstwa na czele.

Na wystawę eksponatów użyczyli:
Krystyna Pinkiewicz
Zenon Sowa
Zdzisław Spodzieja
Waldemar Stróżny
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

Skip to content