ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

SUPEREKSLIBRIS DLA MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ

Muzeum Ziemi Wieluńskiej spotkało bardzo miłe wyróżnienie. W dniu 27 kwietnia 2017 r. dyrektor Jan Książek odebrał nagrodę Superekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Ziemi Łódzkiej. Łącznie w ramach Wieluńskiej Biblioteki Regionalnej ukazały się 33 publikacje. Te najnowsze można wciąż nabyć w muzeum, starsze są dostępne w naszej bibliotece.

Uzasadniając werdykt jury przyznającego tę prestiżową nagrodę dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Barbara Czajka podkreślała: – Działalność wydawnicza Muzeum Ziemi Wieluńskiej to bardzo dobry przykład aktywności i zaangażowania związanego z realizacją nie tylko zadań statutowych, naukowych, ale też adresowanych do szerokiego kręgu odbiorców. Na szczególne podkreślenie zasługują publikacje wydawane w ramach serii „Wieluńska Biblioteka Regionalna„. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania dyrektora Jana Książka i poprzednich dyrektorów: profesora Tadeusza Olejnika i Bogusława Abramka wraz z zespołem pracowników.

Skip to content