ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

SPOTKANIE W PYSKOWICACH

W dniu 7 września, w Muzeum Miejskim w Pyskowicach, uroczyście otwarto wystawę fotograficzną „Wieluń Miastem Pokoju i Pojednania”. Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej jest rozszerzoną wersją wystawy prezentowanej m.in. w polskim Parlamencie, w gmachu Parlamentu Europejskiego i niemieckich miastach partnerskich.

Wystawa jest podzielona na 3 zagadnienia: „Wieluń – królewskie miasto”, „Wieluń 1 września 1939 r. godz. 4.40” oraz „Wieluń miastem pokoju i pojednania”. W pierwszej części wystawy sygnalizowano najstarsze dzieje Wielunia. W głównej swej treści wystawa obrazuje zniszczenie miasta dokonane o świcie pierwszego dnia II wojny światowej. W trzeciej części mieszkańcy Pyskowic mogą zapoznać się z działaniami podejmowanymi przez społeczeństwo Wielunia mającymi na celu promowanie działań na rzecz pokoju. Szereg spotkań, konferencji, uroczystości rocznicowych z udziałem najwyższych dostojników państwowych, kościelnych, naukowców z różnych państw oraz młodzieży, potwierdza dostrzeganie prawdy historycznej oraz przywracanie Wieluniowi właściwego miejsca w historii II wojny światowej.

Wystąpienia Jana Książka – dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej – na temat historii królewskiego Wielunia, tragedii jaka rozegrała się w nim 1 września 1939 r. oraz działań na rzecz pokoju wysłuchali m.in.: Wacław Kęski ? Burmistrz Pyskowic, Jarosław Jasiński ? prezes Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej Oddział Pyskowice, Józef Rubin ? wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pyskowicach, Henryk Sibielak ? dyrektor MOKiS, Ilona Surman ? dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach, Kazimierz Bartos ? promotor wydarzenia, emerytowany nauczyciel, związany z Pyskowicami, a urodzony w Przywozie koło Wielunia, dyrektorzy szkół oraz młodzież. Gminę Wieluń reprezentowała Magdalena Majkowska ? Sekretarz UM, która odniosła się do poruszanej problematyki i przekazała Burmistrzowi Pyskowic i prezesowi SPAK publikacje nt. Wielunia.

Skip to content