ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

SPOT KOŚCIÓŁ MARIACKI I DWÓR OŻAROWSKI

W dniu 22 lipca w Ożarowie ekipa filmowców realizowała zdjęcia do spotu reklamowego, który będzie elementem kampanii społecznej prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa pt. Chroniąc zabytki-wybierasz przyszłość.

W tym krótkim obrazie filmowym obok Kościoła Mariackiego w Krakowie zobaczymy dwór ożarowski na zdjęciach archiwalnych i wykonanych współcześnie oraz wnętrza wiatraka w Kocilewie. Spot będzie emitowany we wrześniu 2015 r. w Telewizji Polskiej.

Skip to content