ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

SECESJA – PIĘKNO UŻYTKOWE – WYSTAWA CZASOWA

W dniu 1 lipca 2018 roku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbył się wernisaż wystawy „Secesja – piękno użytkowe”. Znalazło się na niej ponad 200 obiektów będących własnością kolekcjonera Andrzeja Papiewskiego. Eksponaty stanowią jedną trzecią całości kolekcji, której początki sięgają lat 70-tych XX wieku.

Wszystkie zgromadzone na wystawie przedmioty opisane zostały w katalogu, który można nabyć w muzeum w cenie 9 zł.

Secesja (z łac. seccesio „odejście”) – styl w sztuce europejskiej przełomu XIX i XX w. Istotą secesji było dążenie do stylowej jedności dzięki łączeniu różnych dziedzin sztuki np. rzemiosła artystycznego, architektury wnętrz, rzeźby i grafiki. Charakterystycznymi cechami stylu secesyjnego są: płynne, faliste linie, ornamentacja abstrakcyjna bądź roślinna, inspiracje sztuką japońską, swobodne układy kompozycyjne, asymetria oraz subtelna pastelowa kolorystyka. Secesja formowała się już w latach 80., jednak w pełni rozwinęła się w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku, zdobywając popularność w wielu krajach Europy, w których ukształtowały się jej różne odmiany.
Apogeum popularności secesji przypada na rok 1900, kiedy to w Paryżu odbyła się Wystawa światowa EXPO.

Charakterystyka
Za podstawowe cechy secesji uważa się powszechnie dużą dekoratywność, asymetrię, stosowanie krzywych linii i opływowych zakończeń. Jest to jednak dosyć duże uproszczenie, ponieważ secesja była zjawiskiem bardziej złożonym i różnorodnym, nie stroniącym od form geometrycznych i abstrakcji.

Secesja, odcinając się od historycznych korzeni sztuki, odrzucała tradycyjne formy architektoniczne, dążąc do innowacji zarówno jeśli chodzi sposób wykonania, jak i użyte materiały. Artyści dążyli do tego, by secesją objąć jak najwięcej dziedzin i ujednolicić styl: od malarstwa, rzeźby i architektury po meble, ceramikę, biżuterię, ubiory i tkaniny, nobilitując tym samym sztuki stosowane i zdobnictwo oraz tworząc dzieła o charakterze dekoracyjnym. Stąd też tytuł wystawy prezentowanej w Muzeum Ziemi Wieluńskiej: Secesja – piękno użytkowe.

Secesja w Polsce
Głównym ośrodkiem secesji w Polsce był Kraków, w którym życie kulturalne rozwijało się się dosyć swobodnie. Najwybitniejszymi przedstawicielami tego nurtu w sztuce byli: Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Władysław Ślewiński, Witold Wojtkiewicz, Ferdynand Ruszczyca, Mieczysław Jakimowicz, Xsawery Dunikowski czy Wacław Szymanowski znany głównie jako autor secesyjnego pomnika Chopina w warszawskich Łazienkach.
Na podstawie: magazynsztuki.pl

Skip to content