ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „MOJE DRZEWO GENEALOGICZNE” 2013

 

12.03.2013 r. – Rozstrzygnięcie konkursu
„Moje drzewo genealogiczne”

Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie organizowało już szóstą edycję konkursu fotografii rodzinnych pt. „Moje drzewo genealogiczne”.

Konkurs fotografii rodzinnych pt. „Moje drzewo genealogiczne” jest organizowany przez Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej i adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria pierwsza – uczniowie szkół podstawowych, kategoria druga – uczniowie gimnazjów.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży własną historią rodzinną, poszerzenie ich wiedzy na ten temat oraz popularyzacja poszukiwań genealogicznych, a także inspirowanie uczniów do podejmowania działań twórczych i rozwijanie ich kreatywności i zdolności. Ideą przewodnią konkursu jest odkrycie i głębsze uświadomienie sobie własnych korzeni i tożsamości.

Na konkurs wpłynęło łącznie 55 prac, wykonane różnymi technikami plastycznymi (wyklejanki, kolaż, papieroplastyka, różnorodne techniki malarskie).

Oceniono prace nadesłane przez uczniów z następujących Szkół Podstawowych i Gimnazjów:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieluniu
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie
Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie
Zespół Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim
Zespół Szkół Samorządowych w Dzietrznikach
Szkoła Podstawowa w Skomlinie
Szkoła Podstawowa w Mierzycach
Publiczne Gimnazjum im. Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie
Gimnazjum nr 3 im. Ireny Sendlerowej w Wieluniu
Publiczne Gimnazjum w Białej

Skip to content