ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

ROWEROWY RAJD SZLAKIEM NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 marca 2018 roku na scenie Muzeum Ziemi Wieluńskiej wystąpił Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa w spektaklu „Ożarowskie zwyczaje wielkanocne”. Była to inscenizacja przygotowana z dużą dawką humoru, ukazująca, jak to na wsi niegdyś w święta bywało…

Licznie zgromadzona publiczność mogła zobaczyć, jak przygotowywano święta, co wkładało się do koszyczka, a co potem zakopywano na polu, by dobrze rosło. Nie zabrakło także śmigusa dyngusa i mniej popularnego dziś zwyczaju, jak chodzenie z kogutkiem.

Autorką scenariusza jest Wanda Majtyka, twórczyni ludowa, która aż do ubiegłego roku współpracowała z zespołem z Ożarowa. Spotkanie w MZW było okazją do podziękowań za zaangażowanie w życie zespołu, muzeum i ożarowskiej szkoły. Z gratulacjami dla Pani Wandy pospieszyli m.in. wiceprezes NIK-u Mieczysław Łuczak, radny sejmiku województwa łódzkiego Andrzej Chowis, wicestarosta Marek Kieler, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Ryczyńska, wójt Gminy Mokrsko Tomasz Kącki, dyrektor szkoły w Ożarowie Halina Gniłka, wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk, członkowie Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego z Ożarowa, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie oraz dyrektor MZW Jan Książek z kierownikiem działu etnograficznego Tomaszem Spychałą.

Na spotkaniu nie zabrakło także najbliższej rodziny Pani Wandy oraz przyjaciół i bliskich, którzy odśpiewali gromkie Sto lat!

Skip to content