ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

PROPOZYCJE WARSZTATÓW I LEKCJI MUZEALNYCH WYKAZ WARSZTATÓW I LEKCJI MUZEALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

PROPOZYCJE LEKCJI MUZEALNYCH I WARSZTATÓW Z ZAKRESU ETNOGRAFII:

 • Kolorowo batikowo – malowanie jajek (warsztaty wielkanocne)
 • Historia krzyży przydrożnych z terenu ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)
 • Motyw kwiatów w wieluńskiej sztuce ludowej (lekcja muzealna)
 • Drewno w sztuce ludowej oraz jako materiał użytkowy (lekcja muzealna)
 • Wieluński strój ludowy (lekcja muzealna)
 • Tradycje świąt Wielkiej Nocy na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)
 • Tradycje świąt Bożego Narodzenia na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)
 • Świat demonologiczny – ostatni proces o czary w Doruchowie na ziemi wieluńskiej    (lekcja muzealna)

 

PROPOZYCJE LEKCJI MUZEALNYCH I WARSZTATÓW Z ZAKRESU ARCHEOLOGII:

 • U wieluńskiego garncarza (warsztaty)
 • Niecenie ognia metodami pradziejowymi (lekcja muzealna)
 • Wyrób biżuterii pradziejowej (warsztaty)
 • Dwa tysiąclecia z żelazem – tradycje hutnicze i kowalskie na ziemi wieluńskiej     (lekcja muzealna)
 • Jak wytwarzano narzędzia z kamienia (lekcja muzealna)
 • Tu gdzie mieszkamy mamut biegał… – epoka lodowcowa kredą rysowana     (warsztaty)
 • Przy kaflowym piecu (lekcja muzealna)
 • Szlak bursztynowy na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)

 

PROPOZYCJE LEKCJI MUZEALNYCH I WARSZTATY Z ZAKRESU HISTORII:

 • Krajobraz Wielunia – dawniej i dziś (lekcja muzealna)
 • Walka zbrojna o niepodległą Polskę (XIX – XX w.) na przykładzie wydarzeń na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)
 • Powstanie Styczniowe (1863 – 1864) na ziemi wieluńskiej (lekcja muzealna)
 • Wieluń w okresie niemieckiej okupacji (1939 – 1945) (lekcja muzealna)
 • Wieluńskie bataliony Obrony Narodowej – historia i szlak bojowy w 1939 r.
      (lekcja muzealna)
 • Szlakiem drewnianego budownictwa sakralnego na ziemi wieluńskiej
      (lekcja muzealna)
 • Spotkajmy się w średniowiecznym Wieluniu (lekcja muzealna)
 • Barwa i kształt – rola znaków herbowych w średniowiecznej Polsce (warsztaty)

 

ZAJĘCIA Z WYKORZYSTANIEM MEGAKLOCKÓW

 • Jak Długosz po Wieluniu spacerował… – prezentacja o Janie Długoszu
       połączona z zajęciami z kaligrafii i pokazem odlewania pieczęci (warsztaty)
 • 800 lat Wielunia – legenda Wielunia oraz malowanie herbu ziemi wieluńskiej
      (warsztaty)
 • Śladami wieluńskiego kata – omówienie historii baszty Męczarni połączone z jej
      zwiedzaniem (lekcja muzealna)
 • Jak św. Wojciech węże w kamienie zaklinał – legenda o św. Wojciechu wraz
      z malowaniem gipsowych amonitów (warsztaty)
 • Wysoka wieża nad miastem góruje – jak czas upływa wszystkim wskazuje –
      z dziejów wieluńskiego ratusza – prezentacja połączona z malowaniem
      herbu miasta –   (warsztaty)

 

MUZEUM WNĘTRZ DWORSKICH W OŻAROWIE – ODDZIAŁ MZW

 

AUDYCJE MUZYCZNE

Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie we współpracy z Filharmonią Częstochowską od wielu lat organizuje cykl audycji muzycznych. Odbywają się one w sali kominkowej dworku w Ożarowie raz w miesiącu, od października do czerwca. Przeznaczone są dla młodych melomanów przedszkoli i szkół podstawowych. Jest to doskonała forma edukacji i zabawy mająca na celu budzenie wrażliwości muzycznej i otwarcie na muzykę. Dzieci zapoznają się z instrumentami, ich budową, dźwiękami i terminami muzycznymi.

 

LEKCJE MUZEALNE

 • Park zabytkowy w Ożarowie. Pomniki przyrody oraz gatunki drzew (rozróżnianie
      gatunków drzew, praca w terenie z mapą i kompasem)
 • Pokaz pracy młyna wietrznego (budownictwo i architektura drewniana)
 • Tradycje ludowe w Polsce (m.in. święta wielkanocne, zwyczaje bożonarodzeniowe)
 • Obyczajowość szlachecka
 • Dwór w Ożarowie na tle budownictwa dworskiego
 • Wizerunki przodków. Różne przykłady portretowania postaci: portrety
      reprezentacyjne, trumienne, miniatury portretowe
 • Historia muzealnictwa. Prezentacja głównych dróg rozwoju muzealnictwa
     w aspekcie historycznym, a także głównych form muzealnictwa w Polsce i na świecie

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

 • Zwyczaje wielkanocne i ozdabianie pisanek
 • Pradawne zabawki (figurki z masy solnej)
 • Kolorowy świat kwiatów z bibuły
 • Ozdoby choinkowe (ozdoby z masy solnej lub bibuły)

 

 • Bilet ulgowy – 4 zł, bilet normalny – 6 zł, –   opłata za przewodnika – 40 zł.
 • Koszt lekcji muzealnej: 4 zł od osoby oraz 40 zł za przewodnika od grupy.
 • Koszt warsztatów: 7 zł od osoby (w tym: zwiedzanie wystawy, przewodnik,
      surowiec do realizacji zajęć warsztatowych).
 • Przedszkola: wstęp bezpłatny, 40 zł za przewodnika od grupy, 6 zł od osoby –
     koszt warsztatów.

  Czas trwania zajęć warsztatowych: 60 minut.
  Zorganizowane grupy prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (043) 843-43-34

Skip to content