ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

PROMOCJA KSIĄŻKI ZWIĄZEK Z MIEJSCEM

Promocja książki Związek z miejscem. Śląsk historyczny w prozie, eseistyce i reportażu polskim po 1989 roku.

3 grudnia 2015 roku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyła się promocja książki dra Jarosława Petrowicza, pt Związek z miejscem. Śląsk historyczny w prozie, eseistyce i reportażu polskim po 1989 roku.
Publikacja jest rozprawą doktorską obronioną 10 czerwca 2014 r. w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

„Opracowanie otrzymało przede wszystkim analityczno-opisowy charakter. Dysertacja stanowi erudycyjne, wnikliwe, szczegółowe studium aktualnego nurtu tematycznego w polskiej literaturze współczesnej, podejmującego problematykę tożsamości kulturowej. Autor rozprawy usystematyzował i przeanalizował obszerny materiał literacki z zakresu tekstów artystycznych fabularnych i niefabularnych. Wieloaspektowa, literaturoznawcza i kulturoznawcza lektura współczesnych utworów literackich pozwoliła stworzyć pionierską monografię tematyczną” – napisał w swojej opinii Promotor, prof. Andrzej Zawada.

Po przywitaniu gości przez gospodarza, Dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Jana Książka i wprowadzeniu Prezesa Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, dra Zdzisława Włodarczyka, Jarosław Petrowicz wygłosił krótki wykład na temat związku człowieka z miejscem w śląskiej literaturze współczesnej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem czytelników, którzy po spotkaniu licznie kupowali książki podpisywane przez autora.

Skip to content