ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

PROMOCJA KSIĄŻKI PT. JAN DŁUGOSZ HERBU WIENIAWA

27 stycznia 2017 roku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyła się promocja książki pt. Jan Długosz herbu Wieniawa (1415-1480). Redaktorami publikacji byli adiunkt Marek Gogola oraz dyrektor Jan Książek z MZW.

Książka jest pokłosiem konferencji naukowej z 24 czerwca 2015 roku, na której referaty głosili wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego: prof. Anna Pobóg-Lenartowicz, prof. Marceli Antoniewicz, prof. Janusz Smołucha, prof. Jerzy Wyrozumski oraz dr Przemysław Stanko. Tamtejsze obrady prowadził wówczas o. dr Grzegorz Prus z Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce. Nowa publikacja na wieluńskim rynku wydawniczym wzbudziła duże zainteresowanie o czym świadczy przede wszystkim liczna frekwencja podczas jej promocji.

Wydarzenie uświetnił wykład dr. hab. Tadeusza Grabarczyka z Uniwersytetu Łódzkiego, pt. Polska w czasach Jana Długosza. Wśród słuchaczy nie zabrakło reprezentantów władz lokalnych z Burmistrzem Wielunia – Pawłem Okrasą, starostą – Andrzejem Stępniem i wicestarostą Markiem Kielerem na czele. Obecni byli także radni miejscy oraz powiatowi.

Książka Jan Długosz herbu Wieniawa (1415-1480) jest już 32. pozycją w ramach Wieluńskiej Biblioteki Regionalnej.

Skip to content