ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

PROMOCJA KSIĄŻKI „BARBARI SUPERIORES ET INFERIORES. ARCHEOLOGIA BARBARZYŃCÓW 2014”

30 czerwca 2016 roku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyła się promocja książki BARBARI SUPERIORES ET INFERIORES ARCHEOLOGIA BARBARZYŃCÓW 2014.

Publikacja stanowi pokłosie międzynarodowej X. Protohistorycznej Konferencji zatytułowanej Archeologia barbarzyńców 2014. BARBARI SVPERIORES ET INFERIORES, zorganizowanej przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrę Historii (sekcja archeologiczna) Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu i Muzeum Ziemi Wieluńskiej, przy współpracy z Instytutem Archeologii Akademii Nauk Czeskiej Republiki w Brnie, Instytutem Archeologii Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze i Katedrę Archeologii Klasycznej Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie.

Spotkanie naukowe, podczas którego wygłoszono 43 referaty miało miejsce w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu w dniach 21-24 października 2014 roku. Uczestniczyli w nim naukowcy z Polski, Czech, Słowacji oraz Austrii. Zgłoszonych 37 artykułów ujętych zostało we wspomnianej publikacji. Tematy skupiają się przede wszystkim na okresie rzymskim, w mniejszym zaś stopniu dotyczą okresu przedrzymskiego i okresu wędrówek ludów, czy nawet okresu wczesnośredniowiecznego.

Po przywitaniu gości przez gospodarza, Dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Jana Książka i wprowadzeniu kierownika działu archeologicznego w MZW Waldemara Golca, książkę omówiła dr Lubomira Tyszler z Uniwersytetu Łódzkiego. W promocji udział wzięli reprezentanci władz lokalnych z burmistrzem Wielunia Pawłem Okrasą na czele. Ponadto wśród przybyłych gości byli m.in. prof. Tadeusz Grabarczyk (Uniwersytet Łódzki), prof. Eduard Droberjar (Uniwersytet Opolski), prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego dr Zdzisław Włodarczyk oraz muzealnicy z Piotrkowa Trybunalskiego, Praszki i Sieradza.

Skip to content