ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

PRO I KONTRA. MŁODZIEŻ W POLSCE LUDOWEJ

Wystawę przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Łodzi, autorami scenariusza są: Paweł Kowalski, Artur Ossowski, Grzegorz Nawrot, Milena Przybysz i Magdalena Zapolska-Downar. Zdjęcia zamieszczone na wystawie pochodzą m.in. z: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Ośrodka KARTA, Polskiej Agencji Prasowej i Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej.

Na ekspozycji składającej się z 35 paneli przedstawiono zmiany społeczno-polityczne zachodzące w powojennej Polsce, w których uczestniczyła także młodzież. Fotografie i materiały archiwalne ukazują m.in. powstanie w 1948 r. na Kongresie Jedności Młodzieży we Wrocławiu Związku Młodzieży Polskiej. Pozyskanie młodych Polaków dla nowego ustroju i wychowanie ich na lojalnych obywateli Polski Ludowej było zadaniem ZMP i jego kolejnych mutacji (Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku Młodzieży Wiejskiej, Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej). Jednak część młodzieży zawiodła te oczekiwania władz. W czasach powojennych tysiące młodych ludzi przeszło przez partyzanckie oddziały antykomunistyczne lub tworzyło nielegalne organizacje. Wśród buntujących się przeciw systemowi byli także członkowie komunistycznych organizacji młodzieżowych. Kiedy strajkowano i demonstrowano przeciwko reżymowi komunistycznemu zawsze byli tam młodzi ludzie, krocząc na czele pochodów, padali od kul sił porządkowych oraz trafiali do więzień. W latach 80. powstały: Niezależne Zrzeszenie Studentów, Ruch „Wolność i Pokój”, Federacja Młodzieży Walczącej, które miały znaczący udział w walce o odzyskanie suwerenności przez Polskie społeczeństwo.

Skip to content