ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

PREZENTACJA OBRAZU „ZAMOYSKI POD BYCZYNĄ”

W dniu 18 października 2018 r. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej miała miejsce prezentacja haftu wg obrazu Jana Matejki „Zamoyski pod Byczyną”.

Spotkanie otworzył występ Chóru i Zespołu Muzyki Dawnej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu pod dyrekcją Jakuba Jurdzińskiego.

Następnie kustosz Marek Gogola odczytał fragment listu hetmana Jana Zamoyskiego spod Byczyny do króla Zygmunta II Wazy. O kontekstach historycznych bitwy mówił z kolei dyrektor Jan Książek.

W tym roku obchodzimy 430. rocznicę tej wielkiej bitwy, które rozegrała się niedaleko od Wielunia pomiędzy wojskami pretendenta do tronu polskiego po śmierci Stefana Batorego, arcyksięcia austriackiego Maksymiliana III Habsburga, a armią Rzeczypospolitej dowodzoną przez hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego, stronnika Zygmunta III Wazy.

„Zamoyski pod Byczyną” wg obrazu Jana Matejki – to kolejne haftowane dzieło, które wyszło spod igieł wolontariuszy Fundacji Wspierania Kultury, Sztuki i Tradycji Rękodzieła Artystycznego im. Św. Królowej Jadwigi w Częstochowie. Pierwsza była „Bitwa pod Grunwaldem”, następnie „Jan Sobieski pod Wiedniem”.

– Chcemy zachować pamięć o chwale oręża polskiego. Obraz „Zamoyski pod Byczyną” spłonął w 1944, nie zachowała się żadna kolorowa reprodukcja dzieła, więc jego powstanie wiązało się z dużym nakładem pracy – podkreśla Janina Panek, współtwórczyni haftu.

Drugim z akcentów muzycznych był koncert Jasnogórskiego Chóru Mieszanego. Obraz można oglądać do 28 października.

Skip to content