ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

PORTRET ZE ŚWIATA

1 marca 2013 r. w MZW otwarto niezwykłą wystawę fotograficzną autorstwa Edwarda Grzegorza Funke. Otwarciu towarzyszył występ Pana Tadeusza Maciejewskiego, który uraczył nas grą na Panflecie (Fletni Pana). Wystawę przygotowała Agencja Zegart, reprezentowana przez Pana Jerzego Zegarlińskiego.

Wystawa Portret ze Świata jest plonem wielu podróży po wszystkich – z wyjątkiem Antarktydy – kontynentach, w ostatnich dziesięciu latach. Na ekspozycję składa się 60 dużych fotografii, wybranych spośród kilku tysięcy zdjęć, tak aby najlepiej – choć skrótowo – ukazały różnorodność etniczną i kulturową mieszkańców naszej Planety, poprzez przedstawienie ich indywidualnych i zbiorowych wizerunków – portretów. Są to reporterskie portrety ludzi, nie zawsze pięknych, ale zawsze prawdziwych, sfotografowanych w 17 krajach, na 6 kontynentach.

Skip to content