ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA NA ZIEMI WIELUŃSKIEJ

Wieluńskie obchody 1050. rocznicy chrztu Polski zainaugurowała msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele p.w. Bożego Ciała przez abpa seniora Archidiecezji Częstochowskiej Stanisława Nowaka.

Po niej zgromadzone delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem papieża Jana Pawła II. Świecka część obchodów odbyła się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Obecni na niej byli m.in. wspomniany abp Stanisław Nowak, Prepozyt Kolegiackiej Kapituły Wieluńskiej ks. prałat Marian Mermer, radny wojewódzki – Andrzej Chowis, Burmistrz Wielunia – Paweł Okrasa, Starosta Wieluński – Andrzej Stępień, sekretarz miasta – Magdalena Majkowska.

O początkach chrześcijaństwa na ziemi wieluńskiej (a tysiąc lat temu rudzkiej) mówił ks. prof. Jan Związek: „Kasztelania rudzka była bastionem polskości. Widać, jak początki chrześcijaństwa przeplatają się z początkami państwa polskiego. Ruda była przykładem doskonałej współpracy władz kościelnych i świeckich i ważnym ogniwem w systemie przygranicznych obwarowań. Spora liczba duchownych biorąca udział w konsekracji tutejszego kościoła świadczy o tym, że prawdopodobnie nie był to kościół parafialny, ale kolegiata, co znacznie podnosiło rangę miejscowości w tamtych czasach” – podkreślał ks. prof. Jan Związek.

Obecny kościół murowany stoi na miejscu starszego, drewnianego, którego budowę – jak głosi tradycja – miał zapoczątkować sam Św. Wojciech. Ruda była aż do 1420 roku ważnym ośrodkiem administracji państwowej i kościelnej, później utraciła swoje znaczenia na rzecz Wielunia.

Wspaniałą atmosferę uroczystościom rocznicowym zapewnił występ wieluńskich chórów: Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wieluniu, Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu oraz Zespołu Muzyki Dawnej pod batutą Jakuba Jurdzińskiego. Średniowieczny repertuar pomógł przenieść się myślą o ponad tysiąc lat wstecz do czasów piastowskich. Szczególnie uroczyście wybrzmiała pieśń naszych ojców „Bogurodzica”.

Ponadto licznie zgromadzeni goście mogli obejrzeć wystawę czasową Skarby doliny Prosny, zorganizowaną ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, stacja w Kaliszu, na której można podziwiać wśród wielu cennych numizmatów m.in. denar Bolesława Chrobrego.

Skip to content