ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

OBRAZOWANIE SACRUM

wrzesień – listopad 2016 r.

18 września 2016 roku, o godz. 17.00, w oficynie przy Muzeum Wnętrz Dworskich Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt. Obrazowanie Sacrum. Na wystawie prezentowane są zdjęcia obrazów, rzeźb i polichromii, głównie z wizerunkami maryjnymi. Zdjęcia zostały wykonane w kościołach ziemi wieluńskiej i przedstawiają najcenniejsze tego typu obiekty pod względem historycznym i artystycznym.

Wystawa jest częścią projektu pt. Słowo i obrazowanie. Ludowy wizerunek Chrystusa, realizowanego przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu i Oddział Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie w ramach projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content