ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

NOC MUZEÓW – 2015

W dniu 28 marca2015 r. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyła się promocja XIV tomu „Rocznika Wieluńskiego” zatytułowanego IN HONOREM. Studia ofiarowane profesorowi Stanisławowi Tadeuszowi Olejnikowi w 80. rocznicę urodzin. W bieżącym roku przypada 80-lecie urodzin Profesora oraz 55-lecie pracy zawodowej. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się 1 lutego 2015 r. w wieluńskim muzeum, którego założycielem był zacny Jubilat.

Osoby przybyłe na promocję „Rocznika…” chciały po raz kolejny wyrazić swój szacunek dla Profesora Olejnika. Wśród zaproszonych gości byli m.in. prof. Bogdan Walczak – prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; ks. prof. Jan Związek – wykładowca Akademii Jana Długosza w Częstochowie, dr Honorata Skoczylas-Stawska – emerytowany wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i za razem Honorowy Obywatel Wielunia, dr hab. Tadeusz Grabarczyk oraz dr Lubomira Tyszler – pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawiciele władz samorządowych, liczne grono członków Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego oraz przyjaciół Profesora.

Tom „Rocznika Wieluńskiego”, poświęconego Profesorowi, wydany przez Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, redagowali ks. prof. Sławomir Zabraniak – pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr Zdzisław Włodarczyk – prezes WTN. Opracowanie w pierwszej części poświęcono osobie Jubilata – prof. Tadeusza Olejnika. Ponadto w publikacji znalazły się 33 artykuły, w tym związane z historią Wielunia i ziemi wieluńskiej.

Skip to content