ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

MARZEC 1968 W ŁÓDZKIEM

W dniu 27.03.2015 roku w ramach Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego Grota w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbył się wykład pt. „Marzec 1968 w Łódzkiem”, który wygłosił Józef Śreniowski – pracownik Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Oddziału w Łodzi IPN.

Przybyłych na wykład słuchaczy, w tym młodzież z wieluńskich szkół ponadgimnazjalnych (prelekcji wysłuchało łącznie ok. 50 osób), powitał Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek oraz Przewodniczący Klubu Historycznego Mirosław Kubiak. Omówieniu wydarzeń z marca 1968 roku, towarzyszyła projekcja filmu ukazującego ich przebieg w Łodzi. Dokument ten przez długie lata znajdował się w archiwum IPN.

Skip to content