ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

KONFERENCJA POPULARNONAUKOWA „POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”

W piątek 23 listopada 2018 r. Muzeum Ziemi Wieluńskiej gościło prelegentów i publiczność konferencji popularnonaukowej „Polskie drogi do niepodległości”. Po przywitaniu zebranych przez organizatora wydarzenia dyrektora MZW Jana Książka oraz burmistrza Wielunia Pawła Okrasę, nastąpiło uroczyste przekazanie do zbiorów MZW medalu pamiątkowego „100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego”przez Hufiec ZHP w Sieradzu.

Moderowanie przebiegu konferencji przejął dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
Jako pierwszy na mównicę wstąpił prof. UŁ dr hab. Grzegorz Markiewicz z referatem „Polaków problemy z państwem w czasie rozbiorów (1795-1918)”, rzucającym krytyczne spojrzenie na wyidealizowaną tradycję powstań narodowych i narodowowyzwoleńczych dążeń Polaków w XIX w.

Drugim prelegentem była dyrektor Muzeum w Piotrkowie dr Marta Walak, która przedstawiła w wystąpieniu „Legiony polskie w walce o niepodległość” historię formowania się z inspiracji J.Piłsudskiego pierwszych oddziałów polskiej armii oraz roli jaką odegrały na frontach I wojny światowej.

Po krótkiej przerwie głos zabrał prof. dr hab. Tadeusz Olejnik, pierwszy dyrektor MZW oraz były wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przedstawił często niedoceniany w historiografii „Udział strażaków w walce o niepodległość Polski 1914-1918”, jako już legalnie istniejących struktur zrzeszających Polaków oraz stanowiących zaplecze organizacyjne i kadrowe POW.

Konferencję zamknął dyrektor MZW mgr Jan Książek, podsumowując w prezentacji „Ziemia wieluńska w latach Wielkiej Wojny”, wykorzystującej zbiory fotograficzne MZW, to jak wyglądała I wojna światowa oczami Wieluniaków – przemarsze obcych wojsk oraz wrogie patrole rzucające się do walki ze sobą na ulicach Wielunia, bez zważania na los cywilów, rzesze rannych napływających do wieluńskich szpitali z nieodległego podczas Operacji Łódzkiej frontu, dotkliwe rekwizycje żywności i precjozów, ale też ogromne manifestacje patriotyczne pod polskimi flagami i skryte przygotowania do wyzwolenia miasta z rąk zaborców przez lokalne POW.

W trakcie trwania i po konferencji została bezpłatnie udostępniona dla zwiedzających wystawa historyczna z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, o tym samym co konferencja tytule „Polskie drogi do niepodległości”.

Skip to content