ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

JUBILEUSZ PROFESORA STANISŁAWA TADEUSZA OLEJNIKA

W niedzielę 1 lutego w Muzeum Ziemi Wieluńskiej miała miejsce wyjątkowa uroczystość – jubileusz 80-lecia urodzin oraz 55-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Stanisława Tadeusza Olejnika. W uroczystości uczestniczyli m.in. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury – Krzysztof Dudek, Wicewojewoda Łódzki – Jarosław Klimas, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego – Andrzej Chowis, Burmistrz Wielunia – Paweł Okrasa, Starosta Wieluński – Andrzej Stępień, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego – Marek Kieler, sekretarz Urzędu Miejskiego w Wieluniu – Magdalena Majkowska, przewodniczący Rady Powiatu Wieluńskiego – Krzysztof Owczarek. Oprócz wspomnianych przedstawicieli władz państwowych i samorządowych w uroczystości wzięła również udział m.in. reprezentacja Posła na Sejm RP – Mieczysława Łuczaka, przedstawiciele Rady Miejskiej oraz delegacje gmin, muzeów, bibliotek i stowarzyszeń działających na terenie ziemi wieluńskiej oraz liczne grono przyjaciół Profesora i sympatyków Jego dokonań zawodowych.

Uroczystość, w ramach której nastąpiło m.in. otwarcie wystawy obrazującej dokonania zawodowe i społeczne prof. T. Olejnika, była okazją nie tylko do złożenia życzeń Szanownemu Jubilatowi, lecz również do przypomnienia Jego bogatego dorobku naukowego oraz ogromnego wkładu w utrwalenie dla przyszłych pokoleń bogactwa historii ziemi wieluńskiej. Po krótkim występie artystycznym, w wykonaniu Szymona i Michała Kokocińskich, oficjalna część uroczystości zakończyła się wzniesieniem toastu, który na cześć prof. Tadeusza Olejnika wygłosił Burmistrz Wielunia – Paweł Okrasa.

Skip to content