ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

JAN DŁUGOSZ Z NIEDZIELSKA – W 600. ROCZNICĘ URODZIN. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

W dniu 24 czerwca 2015 roku Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu zorganizowało ogólnopolską konferencję naukową Jan Długosz z Niedzielska – w 600. rocznicę urodzin. Po uroczystym przywitaniu przez dyrektora muzeum Jana Książka licznie zgromadzonych gości, otwarcia sesji dokonał burmistrz Wielunia – Paweł Okrasa.

Referaty wygłosili wybitni przedstawiciele polskiego grona akademickiego: prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski – Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. Tadeusz Nowak z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Marceli Antoniewicz z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, prof. dr hab. Janusz Smołucha z Akademii Ignatianum w Krakowie, prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie. Obradom przewodniczył o. dr Grzegorz Prus – rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce. <br
Liczną grupę słuchaczy stanowili przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski, m.in. Białegostoku, Częstochowy, Krakowa, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Warszawy, czy Torunia. Nie zabrakło również przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Historycznego z prezesem prof. dr. hab. Janem Szymczakiem na czele.

Wśród gości nie zabrakło reprezentantów regionalnych władz lokalnych, których reprezentowali: Starosta Powiatu Wieluńskiego Andrzej Stępień, Wicestarosta Marek Kieler, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Owczarek, Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska, a także Wicestarosta Powiatu Pajęczańskiego Mariusz Mielczarek oraz wójtowie pobliskich gmin.

Muzealną konferencję poprzedziły uroczystości na ruinach wieluńskiej fary, gdzie przy symbolicznym grobie rodziców Jana Długosza odmówiono modlitwę. O dziejach rodziny kronikarza opowiedział ks. prof. Jan Związek.

W godzinach dopołudniowych odbywały się także uroczystości w Nowej Brzeźnicy – miejscowości, w której w 1415 roku urodził się Jan Długosz.

W dniu konferencji w Muzeum Ziemi Wieluńskiej pracownicy Czasopisma Historycznego „Mówią Wieki” – Mateusz Borucki oraz Wojciech Kalwat – przeprowadzili warsztaty dla młodzieży, które dotyczyły postaci Jana Długosza.
Wydany został również medal okolicznościowy.

Skip to content