ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

DUMA LOKALNA, DUMA REGIONÓW

Ekspozycja Duma lokalna, Duma regionalna składa się z 10 paneli, na których w formie fotoplastykonu przedstawiono zdjęcia w formacie 3D zrealizowane w 25 miejscach. Fotografie uzupełnione krótkimi opisami prezentują najciekawsze historyczne i współczesne przykłady realizacji idei myślenia projektowego (design thinking) w województwie łódzkim. Wybrane miejsca ukazują kreatywność i pomysłowość mieszkańców naszego regionu. Są wśród nich m. in.: odnowione ruiny zamków w Besiekierach i Inowłodzu, Muzeum Sztuki ms2 prezentujące w zaaranżowanych wnętrzach dawnej tkalni kolekcję sztuki, Park kulturowy – miasto tkaczy w Zgierzu, relikt myśli inżynierskiej spawany most w Maurzycach czy cykliczne imprezy jak: turniej rycerski w Uniejowie i Festival open hair w Sieradzu, a także miejsce związane z nowymi technologiami czyli Technopark, w którym produkowane są implanty wykorzystywane w medycynie.

Wystawę zrealizowano w ramach projektu „Marka” „Łódzkie promuje” budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego.

Skip to content