ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@poczta.onet.pl

CENNE I CIEKAWE – Z MUZEALNEJ KOLEKCJI

Jedną z trzech wystaw zaprezentowanych podczas uroczystości jubileuszu 50. lecia odrodzonego Muzeum Ziemi Wieluńskiej, jest ekspozycja ukazująca wybrane kolekcje składające się z najcenniejszych muzealiów wieluńskiego muzeum. Na wystawie ukazano m.in. wątek religijny w ramach którego zaprezentowano Biblię brzeską z 1563 r., ikonę z wieluńskiej cerkwi, rzeźbę Madonny z XVI w. i judaika oraz wątek myśliwski, w którym umieszczono wyposażenie jeździeckie i broń myśliwską (zarówno ze zbiorów działu archeologicznego jak i historycznego). Przedstawiono również zastawę stołową (porcelana miśnieńska ze zbiorów działu sztuki) i kuchenną (z działu archeologicznego i etnograficznego) oraz przykłady nakryć głowy, charakterystyczne dla umundurowania wojskowego i dla stroju cywilnego. Barwny fragment ekspozycji stanowi część poświęcona historii krawiectwa. Umieszczono na nim m.in. zabytkowe maszyny do szycia, żelazka, nożyce itp.

Ciekawymi elementami wystawy są obiekty, które zostały pokazane w wieluńskim muzeum po raz pierwszy. Wynika to z faktu, iż zakupiono je bądź ofiarowano do zbiorów z okazji jubileuszu muzeum. Takimi zabytkami są m.in.: karabin kapiszonowy wz. 1842 francuskiej firmy Chatellerault (dar Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie), francuska szpada oficerska z 1822 r. (dar Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Wieluniu). Oba obiekty uzupełniają na wystawie wątek militarny, w ramach którego ukazano m.in. fragment kolekcji broni palnej i broni białej. Szczególnie cennym zabytkiem jest nabyta przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, polska szabla oficerska z XVIII w. tzw. „konstytucyjna”. Nazwa szabli, poprzez ozdobny grawerunek, ma związek z upamiętnieniem uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. Prezentujemy ją wraz z innymi pamiątkami szlacheckimi i mieszczańskimi wieku XVIII.

Ważnymi elementami wystawy są obrazy, wśród nich m.in. przykłady malarstwa rodu Kossaków: Jeźdźcy na koniach Juliusza Kossaka, Szarża kirasjerów pod Waterloo Jerzego Kossaka i Wesele krakowskie Wojciecha Kossaka; portrety epitafijne: Marka Radoszewskiego (I poł. XVIII w.) i Stanisława Zętarskiego (II poł. XVIII w.)

Szczególne miejsce na wystawie zarezerwowano dla dwóch wyjątkowych muzealiów. W centralnej części sali wystawowej ustawiono amforkę kultury łużyckiej, która jest pierwszym wpisanym do zbiorów wieluńskiego muzeum obiektem oraz dyplom i medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Podczas jubileuszowych uroczystości przekazał go Stefan Mikołajczyk, którego wraz z ojcem Zygmuntem i siostrą Heleną Nowak, w 1997 r. odznaczył Instytut Yad Vashem za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej.

Skip to content