Wystawy czasowe


Zauroczeni rzeĽb± – żywa kultura ludowa mieszkańców ziemi wieluńskiej na 735-lecie Wielunia
W dniu 2 grudnia 2018 roku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej miało miejsce podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy "Zauroczeni rzeĽb± - żywa kultura ludowa mieszkańców ziemi wieluńskiej na 735-lecie Wielunia". W programie znalazły się także występy Zespołu Folklorystycznego z Popowic i Zespołu Obrzędowo-¦piewaczego z Mierzyc.

W ramach projektu odbyło się szereg działań, które maj± pobudzić młode pokolenie do zainteresowania losami swojej Małej Ojczyzny i na¶ladowania tradycji ludowych. Dlatego zorganizowane zostały warsztaty rzeĽbiarskie (wzięło w nich udział 600 osób) a także konkurs maj±cy na celu pobudzenie rzeĽbiarzy do większej aktywno¶ci oraz odkrycie nowych talentów.

Zwieńczeniem projektu jest wystawa prezentuj±ca dorobek twórców, w szczególno¶ci prace w drewnie przedstawiaj±ce 735-letni± historię Wielunia.

Wyniki konkursu:

I nagroda
1. Hernant Henryk
2. Kołaczek Grzegorz
3. Spodzieja Zdzisław

II nagroda
1. Kołaczek Andrzej
2. Pacak Janusz
3. Zabłocki Łukasz

III nagroda
1. Chałubiec Henryk
2. Mikołajczyk Maria
3. Staszko Henryk

Wyróżnienia
1. Posmyk Jan
2. Zabłocki Waclaw

Nagrody specjalne "zestawy dłut":
- Nagroda Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy: Zabłocka Anna

- Nagroda Starosty Wieluńskiego Marka Kielera: Fiedor Józef

Muzeum Ziemi Wieluńskiej pozyskało 18 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu "Zauroczeni rzeĽb± - żywa kultura ludowa mieszkańców ziemi wieluńskiej na 735-lecie Wielunia".

20 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 light box code videoby VisualLightBox.com v5.9:: Samorz±dowa Instytucja Kultury finansowana przez Gminę Wieluń ::