Wystawy czasowe


Polskie drogi do niepodległości
Wystawa ukazuje podejmowane na przestrzeni XIX i początku XX wieku wysiłki Polaków, w tym mieszkańców ziemi wieluńskiej, zmierzające do odzyskania utraconej w wyniku rozbiorów Niepodległości.

Na wystawie znajdują się zarówno pamiątki związane z epoką napoleońską, powstaniami narodowymi oraz I wojną światową, jak i z działalnością podtrzymującą polskiego ducha narodowego w kulturze i sztuce.

Wystawę można oglądać do 31 marca 2019 r.
:: Samorządowa Instytucja Kultury finansowana przez Gminę Wieluń ::