Wystawy czasowe


Józef Piłsudski. Życie-śmierć i kult
Wystawę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu otwarto w poniedziałek, 16 kwietnia 2018 roku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Wszystkie zgromadzone na niej eksponaty pochodzą ze zbiorów dra Mariusza Kolmasiaka, muzealnika, członka Instytutu im. J. Piłsudskiego w Warszawie. Jego krewnym był Walenty Wójcik, osobisty ochroniarz Marszałka, co tylko spotęgowało zainteresowanie tą postacią.

Życie, śmierć oraz kult Józefa Piłsudskiego zostały ukazane przez pryzmat fotografii, dokumentów, czasopism oraz pamiątek. Łącznie jest ich blisko 400. Wśród eksponatów znalazły się m.in. zdjęcie z własnoręcznym podpisem Marszałka, orzełek do czapki podarowany mu przez por. Michała Zborowskiego z twierdzy w Brześciu oraz maska pośmiertna J. Piłsudskiego.

Wystawę można oglądać do 24 czerwca.


:: Samorządowa Instytucja Kultury finansowana przez Gminę Wieluń ::